เริ่มใช้ธนบัตรที่ระลึก ร.9 คนสนใจจำนวนมาก แห่แลกคึกคัก

Tue 11, 2018 https://www.thairath.co.th/content/1075460

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยธนบัตรประเภท 1,000 บาท 500 บาท และ 100 บาท สามารถถอนผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศ ขณะที่ธนบัตรประเภท 50 บาท และ 20 บาท สามารถแลกที่ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนมาแลกธนบัตรดังกล่าวเป็นไปอย่างคึกคัก โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีประชาชนให้ความสนใจหลั่งไหลมาแลกธนบัตรกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ สามารถแลกธนบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ตามช่องทางปกติผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม และทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารได้ทั่วประเทศ

ส่วนบรรยากาศที่ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรใหม่นี้ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับธนบัตรชุดใหม่นี้ จะมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน และได้เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ คือ การเรืองแสงบริเวณเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง ส่วนภาพด้านหลังธนบัตรได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วยรัชสมัยของพระองค์ท่าน ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตาในแต่ละช่วงพระชนมพรรษา และทำให้ย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์, ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ, ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร, ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในด้านต่างๆ และธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย.